ข้อดีของการมีผู้เฝ้าระวังไฟและการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม บางครั้งอาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีความร้อนหรืองานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ดังนั้น งานที่มีความเสี่ยงดังกล่าวจึงควรมีบุคคลที่คอยสอดส่องดูแล หาแนวทางการป้องกันหรือมาตรการป้องกันต่างๆ นั่นคือ ผู้เฝ้าระวังไฟ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่าการมีผู้เฝ้าระวังไฟนั่น ดีอย่างไร และการผู้เฝ้าระวังไฟมีความสำคัญอย่างไรด้วย อันดับแรกเรามาดูกันก่อนว่าผู้เฝ้าระวังไฟ คืออะไร

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ บุคคลที่มีหน้าที่วางแผน ป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย จากการทำงานที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ ซึ่งผู้เฝ้าระวังไฟต้องมีความรู้และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ต้องรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองมีอะไรบ้าง ทำงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ

ข้อดีของการมีผู้เฝ้าระวังไฟ

1.ช่วยป้องกันเหตุเพลิงไหม้จากงานที่มีความเสี่ยง ทั้งงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีกระบวนการทำงานเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ควรมีผู้เฝ้าระวังไฟคอยสอดส่องดูแล หรือตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน

2.ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนายจ้าง รวมถึงลูกจ้างคนอื่นๆ ทำให้เกิดความมั่นใจหรือเกิดความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจากการทำงานที่มีความร้อนหรืองานที่มีประกายไฟ เนื่องจากมีผู้เฝ้าระวังไฟคอยสอดส่องดูแล หามาตราการควบคุมป้องกันหรือแก้ไข

3.ช่วยลดความสูญเสียจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน การมีผู้เฝ้าระวังไฟ ที่มีความรู้ มีความสามารถ เฝ้าระวังไฟ จัดการความเสี่ยง เตรียมความปลอดโต้ตอบเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย จากเหตุการณ์ที่คิดว่าจะเลวร้ายแต่ไม่เป็นอย่างที่คิด ช่วยลดความสูญเสียลงได้ หลายท่านทราบดีว่าเพลิงไหม้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้าง

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟมีความสำคัญอย่างมาก ผู้เฝ้าระวังไฟจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลย หากไม่ผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ หรือไม่สามารถจัดการความเสี่ยงในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟได้ การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟหลักสูตรต้องมีมาตรฐานสากล หลักๆ แล้วเนื้อหาจะประกอบไปด้วย บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ ขั้นตอนการทำงาน การจัดการความเสี่ยง การค้นหาอันตราย และเทคนิคต่างๆ ในการเฝ้าระวังไฟ การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินต้องทำอย่างไร การเตรียมความพร้อม การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ทีนี้ ทุกคนคงเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่า การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟมีความสำคัญอย่างไร และการมีผู้เฝ้าระวังไฟคอยสอดส่อง ดูแล มีข้อดีอย่างไรบ้าง ผู้เฝ้าระวังไฟ บุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก