ลักษณะบ้านที่ไม่ดี อยู่แล้วมีแต่เรื่องร้ายๆ เข้ามาในบ้าน

บ้านและสวน

เวลาสร้างบ้าน ทุกคนก็อยากจะได้บ้านที่ดี บ้านที่อยู่แล้วมีความสุข และเป็นบ้านที่นำพาแต่เรื่องที่ดีเข้ามาในบ้านเท่านั้น ไม่มีใครอยากจะให้เรื่องร้ายๆ หรือว่าเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอน ซึ่งก่อนการสร้างบ้าน จึงต้องมีการดูฮวงจุ้ย และลักษณะของบ้านก่อน ว่าเราควรจะสร้างอย่างไร ให้บ้านของเราถูกต้องตามหลักมากที่สุด เพราะถ้าเมื่อเราสร้างผิดหลักไปแล้ว จะไปแก้ทีหลังมันก็ลำบาก และเสียค่าใช้จ่ายมากด้วย

ก่อนการสร้าง หรือว่าก่อนการซื้อบ้านที่สำเร็จแล้วก็ตาม จึงต้องมีการดูทุกครั้ง มีลักษณะบ้านแบบไหนบ้าง ที่ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี ไม่ควรจะเลือกสร้างบ้านที่เป็นลักษณะแบบนี้ หรือว่าเลือกซื้อบ้านที่มีลักษณะแบบนี้ เพราะมันจะนำพาแต่เพรื่องไม่ดีเข้ามาในบ้านอย่างเดียว

-บ้านที่อยู่ในที่มืด ตามความเชื่อแล้ว ความมือดถือว่าเป็นที่อยู่ และที่สิงสถิตของความชั่วร้าย และวิญญาณต่างๆ การส้รางบ้านจึงไม่ควรจะสร้างในที่ที่มือด ไม่เห็นแสงงเดือนแสงตะวัน เพราะมันจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านนั้น รู้สึกไม่ดี ไม่สบายใจด้วย 

-ทางสามแพร่ง เป็นลักษระบบ้านนอกจากจะไม่ดีแล้ว ยังเสี่ยงให้เกิดอันตรายกับคนที่อยู่ในบ้านด้วย เช่นรถที่ไม่สามารถเลี้ยงทัน ก็จะพุ่งเข้ามาในบ้านของเรา สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินในบ้านของเราได้ และคนที่อยู่ข้างในบ้าน ก็จะรู้สึกไม่สบาย เพราะไปจากรถจะส่องเข้ามาในบ้านอยู่ตลอด

-บ้านที่อยู่ใกล้เมรุ บ้านที่อยู่ใกล้กับที่ที่เขาเผาศพ หรือว่าจะเป็นป่าช้าอะไรก็ตาม เป็นลักษณะที่ไม่ควรจะเข้าไปสร้างบ้านเลย เพราะว่าวิญญาณชั่วร้าย สิ่งไม่ดีต่างๆ อาจจะเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้ และคนที่อยู่ในบ้านก็จะรู้สึกไม่สบายใจ และอาจจะเกิดความกลัวได้

-มีต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วว ถ้ามีสิ่งงของใหญ่ๆ อย่างเช่นต้นไม้ หรือว่าเสาไฟขนาดใหญ่ขวางอยู่หน้าบ้าน จะเป็นเหมือนกับอุปสรรค ขวางกั้นไม่ให้สิ่งดีๆ ไม่ให้โชคลาภเข้ามาในบ้าน และอีกอย่าง พวกต้นไม้ใหญ่ๆ เหล่านั้น ก็เสี่ยงที่จะล้มทับในบ้านด้วย หากมีพายุหรือว่าฝนแรงๆ ทำให้ชีวิตและทัรพย์สินในบ้านพังเสียหายด้วย

-มีน้ำกลางบ้าน แหล่งน้ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำที่สร้างขึ้นมา หรือว่าจะเป็นน้ำพุก็ตาม ไม่ควรจะเอาเข้ามาไว้ในบ้าน เพราะเมื่อบ้านเราโดนความชิ้นจากน้ำอยู่เรื่อยๆ มันก็อาจจะเป้นแหล่งเพาะเชื้อโรค ทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายได้ 

คนที่มีลักษณะบ้านเป็นอย่างเช่นที่กล่าวไปทั้งหมด ก็ควรจะเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงบ้านของตัวเองใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักจะดีกว่า เพราะไม่งั้นอาจจะเกิดทั้งอันตราย และคนที่อยู่ในบ้านก็จะรู้สึกไม่สบายใจด้วย ดีกว่ารอให้เกิดปัญหาเรื่องอะไรให้ก่อนแล้วค่อยแก้ไข เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะไม่ทันการ