Dr. Dimitris Richter และเรื่องราวเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า

บทความนี้เป็นบทความที่เชิงวิชาการสักหน่อย ซึ่งเราจะอ้างอิงจาก Dr. Dimitris Richter ที่เป็นแพทย์อายุรกรรมหัวใจมาฝากกัน โดย Dr. Dimitris Richter ที่เป็นแพทย์อายุรกรรมหัวใจ ได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้าหาซื้อง่ายพกพาสะดวกเพื่อให้แพทย์ได้ทราบข้อมูลนี้ในการดูแลผู้สูบบุหรี่อย่างถูกต้อง ได้ผล และปลอดภัย แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้าที่ Dr. Dimitris Richter เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้แพทย์ได้ทราบข้อมูลนี้ในการดูแลผู้สูบบุหรี่อย่างถูกต้อง ได้ผล และปลอดภัยจะมีข้อมูลอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย

Dr. Dimitris Richter และเรื่องราวเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

  • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้า : ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ทั้งหมดยังคงมีผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือด แต่มีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่าผลิตภัณฑ์มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป
  • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้า : การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่เนื่องจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ปล่อยสารเคมีที่มาจากการเผาไหม้ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม ตลาดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการแยกส่วนและไม่ได้ควบคุมอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน นำไปสู่ภาวะที่ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากอย่างกรณีปอดอักเสบเฉียบพลันในสหรัฐอเมริกา
  • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้า : ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันปล่อยสารพิษในระดับที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับบุหรี่ สารประกอบที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย (Harmful and potentially harmful constituents: HPHCs) ที่ตรวจวัดในไอละอองของผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน รวมถึงสารก่อมะเร็ง สารที่เป็นพิษต่อหลอดเลือดหัวใจ ระบบสืบพันธุ์และพัฒนา และสารพิษต่อทางเดินหายใจ (อ้างอิงจากรายการที่เผยแพร่โดย FDA ในปี 2012) ที่ลดลงมากกว่า 90% โดยเฉลี่ยเทียบกับระดับที่พบในควันบุหรี่ การลดของสารพิษนำไปสู่การลดลง (90% หรือมากกว่า) ทั้งความเป็นพิษต่อเซลล์และลดการก่อกลายพันธุ์เมื่อเปรียบเทียบกับควันบุหรี่ 3R4F

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้าที่ Dr. Dimitris Richter เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้แพทย์ได้ทราบข้อมูลนี้ในการดูแลผู้สูบบุหรี่อย่างถูกต้อง ได้ผล และปลอดภัยนั่นเอง ดังนั้น หากคุณจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คุณก็มั่นใจได้เลยว่า การรักษาจะผ่านพ้นไปด้วยดี และประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน