Tag: บ้านและสวน

บ้านและสวน

ลักษณะบ้านที่ไม่ดี อยู่แล้วมีแต่เรื่องร้ายๆ เข้ามาในบ้านลักษณะบ้านที่ไม่ดี อยู่แล้วมีแต่เรื่องร้ายๆ เข้ามาในบ้าน

เวลาสร้างบ้าน ทุกคนก็อยากจะได้บ้านที่ดี บ้านที่อยู่แล้วมีความสุข และเป็นบ้านที่นำพาแต่เรื่องที่ดีเข้ามาในบ้านเท่านั้น ไม่มีใครอยากจะให้เรื่องร้ายๆ หรือว่าเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอน ซึ่งก่อนการสร้างบ้าน จึงต้องมีการดูฮวงจุ้ย และลักษณะของบ้านก่อน ว่าเราควรจะสร้างอย่างไร ให้บ้านของเราถูกต้องตามหลักมากที่สุด เพราะถ้าเมื่อเราสร้างผิดหลักไปแล้ว จะไปแก้ทีหลังมันก็ลำบาก และเสียค่าใช้จ่ายมากด้วย ก่อนการสร้าง หรือว่าก่อนการซื้อบ้านที่สำเร็จแล้วก็ตาม จึงต้องมีการดูทุกครั้ง มีลักษณะบ้านแบบไหนบ้าง ที่ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี ไม่ควรจะเลือกสร้างบ้านที่เป็นลักษณะแบบนี้ หรือว่าเลือกซื้อบ้านที่มีลักษณะแบบนี้ เพราะมันจะนำพาแต่เพรื่องไม่ดีเข้ามาในบ้านอย่างเดียว -บ้านที่อยู่ในที่มืด ตามความเชื่อแล้ว ความมือดถือว่าเป็นที่อยู่ และที่สิงสถิตของความชั่วร้าย และวิญญาณต่างๆ การส้รางบ้านจึงไม่ควรจะสร้างในที่ที่มือด ไม่เห็นแสงงเดือนแสงตะวัน [...]