Tag: ฝ้าชายคา

ฝ้าชายคา SCG

ฝ้าชายคา SCG เสริมให้บ้านสวยแถมช่วยคลายร้อนให้บ้านได้ด้วยฝ้าชายคา SCG เสริมให้บ้านสวยแถมช่วยคลายร้อนให้บ้านได้ด้วย

โลกร้อนขึ้นทุกวัน อากาศในบ้านเราจึงระอุมากขึ้นกว่าเมื่อหลายปีก่อน ทุกวันนี้หลายคนอยู่กับบ้านก็กังวลเรื่องค่าไฟฟ้า เพราะต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมระบายความร้อนกันอย่างหนัก หนึ่งวิธีที่จะช่วยให้บ้านเย็นขึ้นและประหยัดค่าไฟให้คุณได้ก็คือ การปรับเปลี่ยนส่วนรับความร้อนของบ้านอย่างฝ้าชายคา ซึ่งฝ้าชายคา SCG เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ เพราะมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการช่วยระบายอากาศและถ่ายเทความร้อนของบ้าน ลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กัน ทำไมฝ้าชายคา SCGจึงช่วยให้บ้านเย็นได้ จริง ๆ แล้วการทำให้บ้านเย็นสามารถทำได้หลายวิธี และการปรับโครงสร้างชายคาของบ้านก็เป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยให้บ้านเย็นได้แบบไม่ยุ่งยากมากนัก ในสมัยก่อนการปรับเปลี่ยนหรือเสริมแต่งฝ้าชายคามักจะทำเอาไว้เพื่อการปกปิดโครงสร้างชายคาที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านและเป็นการป้องกันไม่ให้นกหรือแมลงเข้ามาทำรังสร้างความเสียหายให้กับตัวบ้าน การเสริมในจุดนี้เข้าไปก็จะทำให้เกิดความสวยงามมากขึ้น แต่ในปัจจุบันองค์ความรู้จากวิทยาการใหม่ ๆ ได้พัฒนามากขึ้น ทำให้มีการค้นพบว่าประโยชน์ของฝ้าชายคามีมากกว่าที่กล่าวมา เพราะสามารถที่จะช่วยระบายความร้อนจากตัวบ้านทำให้บ้านเย็นมากขึ้นได้ด้วย ทั้งเรื่องของวัสดุและวิธีติดตั้งฝ้ายชายคาในปัจจุบันพัฒนาไปมากขึ้นกว่าแต่ก่อน จึงทำให้ส่วนของฝ้าชายคามีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยระบายความร้อนออกจากบริเวณที่ต้องรับแสงแดด ยิ่งวัสดุของฝ้าชายคาเป็นวัสดุที่ไม่เก็บความร้อน บวกกับการติดตั้งให้มีช่องระบายอากาศอย่างเหมาะสมก็ยิ่งช่วยคายความร้อนออกจากตัวบ้านได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฝ้าชายคามีส่วนทำให้บ้านเย็นขึ้นนั่นเอง วัสดุฝ้าชายคา [...]