Tag: มอเตอร์

มอเตอร์

มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงมีความสำคัญอย่างไรมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงมีความสำคัญอย่างไร

อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่ามอเตอร์ไฟฟ้า จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในบ้านเรือน หรือการใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการใช้งานได้หลากหลากหลายเลยทีเดียว ซึ่งในท้องตลาดจะมีมอเตอร์ให้เลือกใช้งานได้หลากหลายประเภท การเลือกใช้งานมอเตอร์เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการทำงาน รวมทั้งแรงดันไฟฟ้าเป็นหลัก สำหรับตัวมอเตอร์ในทุกตัว จะมีส่วนสำคัญประกอบอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ขดลวดสนาม และขดลวดกระดองนั่นเอง อีกทั้งยังมีการแบ่งมอเตอร์ออกเป็น 2  รูปแบบ ได้แก่ มอเตอร์กระแสตรง และมอเตอร์กระแสสลับ แต่ในวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับมอเตอร์กระแสตรงกันเลยว่า มีลักษณะอย่างไรบ้าง  ประเภทของ มอเตอร์ กระแสตรง มีอะไรบ้าง  1. มอเตอร์แบบอนุกรม : [...]